Nová výzva pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia


LED poulicne osvetlenieDňa 19.3.2015 ohlásil minister hospodárstva, Pavol Pavlis, novú výzvu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí. Ministerstvo uviedlo aj dôvody opätovného vypísania takejto výzvy:

  • Energetická efektívnosť
  • Dlhodobo evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu modernizácie sústav verejného osvetlenia
  • Zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva
  • Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky
  • Redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých zariadení)

Zastarané verejné osvetlenie mnohých obcí je momentálne nevyhovujúce, neefektívne a neekologické, preto je výmena veľmi žiaduca. Ministerstvo dokonca hovorí o štatistike, podľa ktorej v obciach s novým osvetlením je kriminalita nižšia až o 53%. Tieto kroky majú priamy vplyv na zvýšenie kvality života všetkých obyvateľov obce a okrem toho, výrazne pomôžu znížiť výdavky obce na elektrickú energiu.

Zdroj: MH SR