Čo je LED pouličné osvetlenie?


Svetelné znečistenie

Svetelné znečistenie a pouličné osvetlenie. Zdroj obrázka a viac info: http://en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution

LED pouličné osvetlenie je typ svietidla, kde zdrojom svetla je integrovaná LED dióda. Hovoríme, že je integrovaná, pretože vo väčšine prípadov, diódy a svietidlo sú neoddeliteľné. Z výrobného hľadiska, zhluk diód sa zapečatí na miniatúrnom paneli, potom sa tento kus vkladá do svietidla s chladičom.

Existujú rôzne dizajny svietidiel, kde sa používajú rôzne druhy LED diód. Súčasným trendom je používanie vysoko výkonných 1 Wattových LEDiek. Avšak niektorí výrobcovia uprednostňujú použitie viacerých LEDiek s nízkym výkonom, ktoré sa zhlukujú a spĺňajú rovnaký účel ako jedna silná dióda. Tvar svietidla závisí od rôznych faktorov, vrátane usporiadania diód, použitého chladiča a estetických preferencií. Dizajn chladičov v týchto svietidlách je podobný dizajnu chladičov, pre iné elektronické zariadenia, ako napríklad pre počítače. Ich tvar je optimalizovaný pre maximálne možné chladenie, veľkosť chladiacej plochy totiž priamo ovplyvňuje životnosť LED.

Životnosť LED osvetlenia sa považuje sa ukončenú, keď výkon diód klesne pod 70% pôvodného výkonu.

Súčasťou väčšiny LED svietidiel je aj šošovka, ktorej úlohou je rozptýliť svetlo do želaného smeru. Takto sa efektívne predchádza energetickým stratám, poškodzovaniu životného prostredia nadmerným osvetlením a nehodám v dôsledku oslepenia.

Primárnym zámerom používania LED pouličného osvetlenia je energetická efektivita v porovnaní s konvenčnými technológiami ako sú na príklad sodíkové svietidlá. Vďaka výskumu sa neustále zvyšuje efektivita nových modelov. Poruchy LED svietidiel sa neprejavujú jeho výpadkom, namiesto toho slabne jeho výkon.

Výhody pouličného LED osvetlenia

 • Nízka spotreba elektrickej energie
 • Dlhá a dobre predpokladateľná životnosť
 • Presnejšie podanie farieb
 • Rýchle zapínanie a vypínanie
 • Bezproblémový reštart
 • Vyhovuje RoHS
 • Nepriťahuje nočný hmyz
 • Vysoká optická efektivita
 • Znížené oslepenie vodičov
 • Vyšší výkon aj pri nízkych teplotách

Nevýhody pouličného LED osvetlenia

 • Určitý stupeň oslepovania
 • Vyššie počiatočné náklady
 • Vyrábajú modré a zelené svetlo, ktoré môže mať vplyv na zvieratá
 • Obsahujú fosfor

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/LED_street_light

Obrázok: http://en.wikipedia.org/wiki/Light_pollution